Diamond systeem

Wijze van spelen

Balhoogte Midden bal
Effect Bijna maximaal effect
Keuvoering Zo vlak als mogelijk

Klassieke diamondsysteem

Dit systeem wordt als het universele systeem voor het driebandenspel beschouwd. Het is niet ongewoon dat tijdens een partij meer dan 30% van de stootbeelden in aanmerking komen voor deze techniek. De voorbeelden hieronder zijn slechts een kleine greep uit patronen die voor deze methode in aanmerking komen.
Het werd in 1940 al beschreven door de Amerikaanse biljarter Willie Hoppe

De formule is makkelijk te onthouden:

Richtpunt = Vertrekpunt - Aankomstpunt

Daar de puntentelling niet overal een zelfde interval heeft, is het systeem wat lastiger te onthouden.
 

Beperkingen

Als men de naastliggende carambole wil maken, kan men volgens de bovenstaande formule, immers Vertekpunt(30) - Aankomstpunt(50) levert een negatief Richtpunt op.

Fase 1 - defininiering Aankomstpunt.

Aankomstpunt op de 3e band (korte band)


Waarde Positie lange band Positie korte band
0 Diamond 0 (Hoek biljart) Tegenover 6e diamond ( lange band )
10 Tegenover 1e diamond Tegenover 7e diamond ( lange band )
20 Tegenover de 2e diamond 8e diamond ( Hoek biljart )
30 Tegenover de 3e diamond 5 cm rechts van de 1e diamond op de korte band
40 Tegenover de 4e diamond Tussen de 1e en de 2e diamond
50 Tussen de 4e en de 5e diamond Tegenover midden diamond
60 Tegenover de 5e diamond Tussen de 2e en de 3e diamond
70 Tussen de 5e en 6e diamond 5 cm rechts van de 3e diamond
80 Tegenover de 6e diamond Tegenover de 3e diamond

Looplijnen van de tweede band naar de derde band

Fase 2 - Bepaling van het Vertrekpunt

Vertrek van de lange band
Waarde Positie op de lange band
20 2e diamond.
25 3e diamond.
30 4e diamond.
35 5e diamond.
40 6e diamond.
45 7e diamond.
Vertrek van de korte band
Waarde Positie op de korte band
50 1e diamond.
60 2e diamond.
70 3e diamond.
80 Tussen 3e en de 4e diamond.
90 4e diamond.

Fase 3 - Bepaling van het Richtpunt

Bepaling richtpunt
Waarde Positie op de lange band
0 Hoek biljart.
10 1 e diamond.
20 2 e diamond.
30 3 e diamond.
40 4 e diamond.
50 5 e diamond.
60 tussen 5 e en 6 e diamond.
70 6 e diamond.
80 tussen 6 e en 6 e diamond.
Op de lange band geldt: tussen de 5e- en de 7e diamond tellen de punten dubbel.

Opmerking

Vanaf vertrekpunten op de korte band geldt: Richt op de betreffende diamond.
Vanaf de lange band geldt dat het richtpunt op de band tegenover de diamond is.

Bepaling vertrekpunt

Als de stootbal niet aan een band ligt moet het vertrekpunt empirisch bepaald worden. Gebruik de keu om een lijn door de stootbal vormen. Draai de keu zodanig dat het vertrek- en richtpunt aan de volgende formule voldoet:

Aankomstpunt = Vertrekpunt - Richtpunt

Voorbeeld

Voorbeeld

Uitbreiding met de 4e en de 5e band

Het diagram laat de looplijnen van de stootbal van de 3e, 4e en de 5e band zien.
Aankomstwaarde op de 3e (korte) band Aankomstwaarde op de 4e (lange) band Aankomstwaarde op de 5e (lange) band
30 7e diamond 1e diamond
40 Tussen de 6e en de 7e diamond Tussen de 1e en de 2e diamond
50 6e diamond In de hoek
Met de uitbreiding van het systeem, is deze carambole ook te berekenen.