Bekijk de systemen ook op uw Smartphone of tablet

Biljartsystemen

Er bestaan verschillende systemen om voor het driebandenspel de looplijnen van de speelbal te berekenen. De systemen worden zowel diamondsysteem als puntensysteem genoemd.
Dat er meerdere verschillende systemen bestaan komt door het feit dat er niet één allesomvattend systeem is.
De fysische formules die de effecten van botsende lichamen - keu, banden en ballen - beschrijven bieden geen lineaire oplossing. De formules kunnen niet, staande aan het biljart, “uit het hoofd” berekend worden. Kent men een systeem dan geldt altijd:

“Het is eenvoudiger systemen te leren dan ze uit te voeren”

Alle, tot nu toe gepubliceerde, systemen proberen voor bepaalde stootbeelden de complexe formules te reduceren tot “eenvoudige” rekensommen. Ze zijn dan ook meestal voor een beperkt gebied van het biljart geldig of alleen toepasbaar voor specifieke stootbeelden.
De befaamde franse wiskundige Gaspard-Gustave Coriolis heeft in 1835 mathematische formuleringen gepubliceerd in zijn boek: “Theorie Mathematique des Effets du Jeu de Billard”

Ik ben blij dat ik van de “Club Billiard Sottevillais”, in de persoon van Didier Mollet toestemming heb gekregen om de door hun gepubliceerde diamondsystemen te vertalen en op deze website te presenteren.

Bekijk de systemen ook op uw Smartphone of tablet