Dubbele voorband(kort)

Wijze van spelen

Balhoogte Midden bal
Effect Geen effect
Keuvoering Zo vlak als mogelijk
Afstoot Rustig doorgaand met de keu

Beperking geldigheid


Deze positie heeft een ruim bereik van geldigheid. Het is wel belangrijk dat de 2e en 3e bal niet ver van de band liggen en er een afstand tussen die ballen is.
Het vertrekpunt ligt op korte band bij de speelbal en het richtpunt ligt op de regenoverliggende korte band.

De nummering

Onderstaand figuur laat de nummering van de verschillende gebieden zien.
De nummering van de die gebieden is met ongelijke intervallen en daardoor wat lastiger te onthouden.

De berekening

Het aankomstpunt moet geschat worden en dan is de berekening een eenvoudige vermenigvuldiging:

Richtpunt = Aankomstpunt * Vertrekpunt

Nog een voorbeeld

Uitbreiding van het Systeem

De methode is uit te breiden met de speelbal vertrekkend van de lange band. De berekening is identiek, zij het dat er met decimale gerekend moet worden.