Correcties op het diamond systeem

Wijze van spelen

Balhoogte Midden bal
Effect Bijna maximaal effect
Keuvoering Zo vlak als mogelijk
Hier is een afbeelding van de basis van het diamondsysteem. Het systeem voldoet over het algemeen goed, maar er zijn toch wat verfijningen mogelijk.

Richtpunt = Vertrekpunt - Aankomstpunt

Dit zijn de looplijnen waar bij het Diamondsysteem met als uitgangspunt het Vertrekpunt 50, de linker onderhoek, van uit gaat.

Bij andere vertrekpunten zijn wat correcties nodig.

Richtpunt = Vertrekpunt - Aankomstpunt + Correcties

Vertrek van de korte band

In dit voorbeeld is het vertrekpunt 70. De zwarte lijn geeft de richting aan volgens de formule:

Richtpunt = Vertrekpunt - Aankomstpunt

De blauwe pijl geeft de correctie aan die nodig is voor het vertrekpunt 70. Het punt op de 3e band is nog steeds 20.
Om dit punt te maken moet er een correctie van 5 punten aan het richtpunt worden toegepast. Het richtpunt wordt 55.

Vertrek van de lange band

Het aankomst is zonder correctie 15 op de vierde band, in dit geval de zwarte lijn.
Het punt op de 3e moet met 5 punten gecorrigeerd worden en daardoor 15 worden.
Het richtpunt moet dus 10 worden.

Bij het Diamond Systeem, met als vertrekpunten van de lange band, werd het richtpunt tegenover de diamond aangehouden.
Bij de correcties wordt op de diamond gemikt.
Voor een vertrek van de lange band geldt:
Waarde lange band Correctie
50 0
45 -1
40 -2
35 -3
30 -4
25 -5
Voor de korte band geldt:
Waarde korte band Correctie
55 0
+1 +2
65 +3.5
70 +5
80 +7
90 +10
Daarna is de correctie afhankelijk van de positie van de 3e bal.
Hoe dichter bij de 3e band hoe minder de correctie.
Door de tafel in 4 zones te verdelen, wordt de correctie gebruikt afhankelijk van de zone waar de derde bal in ligt.

Hieronder een tweetal voorbeelden.